Ansökningsformulär

* = Obligatoriska fält

* Sökande:

* Verksam vid:

* Gatuadress, Boxadress etc:

* Postnr:         * Postort:
   

Telefonnr:

* E-postadress:

* BankGiro/PlusGiro: (BG/PG)

* Projektets namn/beteckning:

* Godkänt vid etisk granskning (obligatorisk uppgift när relevant, skriv X i varje fält om ej relevant)
  Humanetikkommitté vid:    Diarienummer:  
  Djurförsöksetikkommitté vid:    Diarienummer:  

* Projektbudgetförteckning (Beskriv projektets budget):

* Sökt belopp:
kronor

* Tidigare beviljat från Tornspiran (Årtal)
(Separera med komma)

* Övrig finansiering, sökt eller beviljad:

* Bilageförteckning:


Bifoga bilagor (max 250 MByte/fil):

Filnamn: (Kom ihåg att klicka på 'Bifoga' efter att du valt bilaga!)
       Det kan ta en liten stund att ladda upp filen.

  Jag samtycker till att mina personuppgifter får hanteras av Stiftelsen Tornspiran. Läs mer om samtycke och Dataskyddsförordningen.