Stiftelsen Tornspiran


Ansökningsformulär

* Obligatoriska fält

* Sökande:

* Verksam vid:

* Gatuadress, Boxadress etc:

* Postnr:         * Postort:
   

Telefonnr:

* E-postadress:

* BankGiro/PlusGiro:

* Projektets namn/beteckning:

* Godkänt vid etisk granskning (obligatorisk uppgift när relevant, skriv X i varje fält om ej relevant)
  Humanetikkommitté vid:    Diarienummer:  
  Djurförsöksetikkommitté vid:    Diarienummer:  

* Projektbudgetförteckning (Beskriv projektets budget):

* Sökt belopp:
kronor

* Övrig finansiering, sökt eller beviljad:

* Bilageförteckning:

Bifoga bilagor (max 8 MByte/fil):

Filnamn: (Glöm inte att klicka på 'Bifoga' efter att du valt bilaga!)
       Det kan ta en liten stund att ladda upp filen.

  Jag samtycker till att mina personuppgifter får hanteras av Stiftelsen Tornspiran. Läs mer om samtycke och Dataskyddsförordningen.